Embed this video
Culture

0Ima Ketana אמא קטנה

דוד פוגל, המשורר החשוב שניספה בשואה, כתב את “אמא קטנה” לזכר ביתו שמתה משחפת השיר הולחן על ידי גידי קורן ושלמה ארצי והגיע לצמרת מצעדי הפזמונים בגלי צה”ל וקול ישראל ביוני 1972