ווי צו געפֿינען אַלע אונדזערע קאָכפּראָגראַמען

How to Find All Our Cooking Shows In One Spot

במשך פֿון די יאָרן האָט מען אַרויסגעלאָזט מער ווי 40 קאַפּיטלען, וואָס ווײַזן ווי צו קאָכן סײַ באַקאַנטע, סײַ כּמעט פֿאַרגעסענע ייִדישע מאכלים.

Over the years, the Forverts has released more than 40 cooking segments, featuring traditional Jewish foods.

Show English Description

לאָראַ אסתּר וואָלפֿסאָן, אַן עסיי־שרײַבערין וואָס האָט ליב ייִדיש

Laura Esther Wolfson, An Essayist Who Loves Yiddish

קומענדיק פֿון אַ ניט־פֿרומער סבֿיבֿה האָט זי אײַנגעזען אַז ייִדיש קען העלפֿן היילן איר עלנטקייט און פֿאַרלאַטען שפּאַרעס אין איר אידענטיטעט.

Coming from a non-religious home, she found that learning Yiddish helped heal her isolation and patch up the cracks in her Jewish identity.

Show English Description

New Opera About Theodor Herzl Explores His Complex Nature

The work humanizes a historical figure usually remembered more as a symbol created by his followers than as a multidimensional person.

ווידעאָ: אַנאַבעלאַ יעקבֿ ז׳׳ל רעציטירט אַ מאָנאָלאָג פֿונעם „דיבוק‟

WATCH: Anabela Yaakov Z”L Recites a Monologue from “The Dybbuk”

אין דער באַקאַנטער סצענע פֿון ש. אַנ־סקיס פּיעסע רעדט לאה וועגן די גײַסטער פֿון די מענטשן, וואָס זענען פֿריצײַטיק געשטאָרבן.

In the famous scene from S. Ansky's play, Leah reflects on the spirits of those who have died prematurely.

Show English Description

ווידעאָ: „מײַן רוע־פּלאַץ‟ געזונגען פֿון סאָפֿיע בערג־באָם

WATCH: “My Resting Place”, Sung By Sofia Berg-Bohm

די שוועדישע קאַפּעליע „סיראָקאָ‟ וועבט אַרײַן אַראַבישע השפּעות אין מאָריס ראָזענפֿעלדס אַרבעטער־קלאָגליד.

The Swedish band Sirocco incorporates Arabic influences to haunting effect in their take on Morris Rosenfeld's worker's lament.

Show English Description