Skip To Content
JEWISH. INDEPENDENT. NONPROFIT.
Yiddish

אַ שׂימחה אין מיטן פֿון דער מגפֿהFinding joy during the coronavirus

בעת מע האָט געפֿירט דאָס יונגע פּאָרל איבער די גאַסן, האָט דער גאַנצער עולם, פֿון די גאַניקעס, געקאָנט מקיים זײַן די מצווה פון משׂמח זײַן חתן־כּלה.

אין די הײַנטיגע טעג פילן מיר אַלע דאָ אין קראַון־הײַטס דעם שרעק פאַר דער קאָראָנע־מגיפה וואָס בושעוועט אין די גאַסן. אפילו אויף יונגע געזונטע מענטשן האָט די נײַע צרה געהאַט אַ טיפן אײַנדרוק, שוין אָפּגערעדט פון די קראַנקע אַליין מיט זייערע פֿאַמיליעס (זאָל זיי דער אויבערשטער צושיקן אַ רפואה־שלמה), אָדער פון די יעניקע וועלכע די קרענק קאָן זיי זײַן גאָר שעדליך.

אָבער דער גרעסטער בראָך איז באַפאַלן גראַדע דעם געזעלשאַפטליכן לעבן. ווער וואָלט זיך קאָנען פאָרשטעלן, אַז קראַון־הײַטס וועלכע שלאָפט קיינמאָל ניט, וואו מען קאָן צונויפקלײַבן אַ מנין מעריב פיר אַזייגער פאַרטאָג, זאָל זיך שיר ניט פאַרוואַנדלען אין אַ געשפּענסט־שטעטל? און נאָך אַזוי גיך!

ווען אפילו איינער זאָל גאָרניט קיין מורא האָבן פאַר דער קאָראָנע און וויל שוין יע אַביסל אַרויס (צי מצד ביטחון, צי מצד טיפּשות, צי אפשר גאָר איינער וואָס ווייס טאַקע בעסער), האָט ער ניט וואוהין; די שולן זײַנען פאַרשפּאַרט מיט זיבן שלעסער, די גאַס איז פּוסט, און אפילו דאַווענען בציבור אינדרויסן האָבן די רבנים פאַרווערט. זיצט מען אין דער היים און ס’איז שטאַרק סקוטשנע. מזמן לזמן הילכט אָפּ דער ליאַמער פון אַן אַמבולאַנס, און דער קול דערגרייכט אַזש אין די ביינער…

די מרה־שחורה עסט זיך אײַן אין האַרצן, עס ווילט זיך שטאַרק זיצן פאַרברענגען צווישן חברים, זינגען צוזאַמען אַ חסידישן ניגון, גיין אַ ריקודל (ס’איז דאָך פאָרט אָדר אויף דער וועלט!)… איז ווילט זיך! אַ איד טאָר דאָך קיינמאָל ניט אַרײַנפאַלן אין עצבות, אָבער פאָרט…

און זיצנדיק מיט אָט־אָ די סומנע מחשבות, האָב איך געהערט די בשורה. הײַנט פראַוועט מען אַ חתונה, און אַזוי ווי אויף דעם געוויינליכן שטייגער – אין אַ זאַל מיט אַ פולע געסט – טאָר מען דאָך ניט פײַערן, דעריבער בעט די משפחה אַז דער גאַנצער עולם זאָל אַרויס אויף די גאַניקעס, מ’עט אַדורכפירן חתן־כלה איבער אַלע גאַסן, און אַזוי אַרום וועט אַיעדער קאָנען משמח זײַן חתן־כלה.


As a public service during this pandemic, the Forward is providing free, unlimited access to all coronavirus articles. If you’d like to support our independent Jewish journalism, click here to make a donation.


איך וועל ניט אַריבערטרײַבן, ווען איך זאָל זאָגן אַז גאַנץ קראַון־הײַטס האָט אַרויסגעקוקט אויף די חתן־כלה, כמעט ווי מען קוקט אויס אויף דעם סוף פון דער מגיפה… אין די שוואַרצע צײַטן, האָט אונז די בשורה אויפגעלעבט אונזערע הערצער. אַלע זײַנען אַרויס – ווער אין שבתדיקע קליידער – און ווי נאָר מ’האָט דערהערט פון דער ווײַטן די מוזיק, האָבן די קינדער אַזש אָנגעהויבן שפּרינגען פון פרייד.

איך שטיי מיר אויף מײַן גאַניק, און די האַרץ פּלאַצט שוין פון התרגשות. אָט פאָרן זיי… איך טאַנץ מיט מײַן משפחה, און אויף אַ קליינטשיקער מינוט דערשפּירט מען וואָס עס הייסט אַזוינס אַן אמתע אידישע שמחה, אַ לויטערע שמחה, וואָס מ’פילט ניט אויף רוב אידישע חתונות.

אַ טרערל באַווײַזט זיך אין מײַן אויג, און עס קלינגט מיר אין קאָפּ אַ לידל פון יום־טוב ערליך, וועגן אַ חתונה אין סאַמאַרקאַנד אין דעם ראַטן פאַרבאַנד: „מזל־טוב! מזל־טוב! טאַטעניו זאָג אונז שוין, ווען וועט זײַן דער סוף? אַ ביסל שנאַפּס, מע נעמט אין האַלדז, פריילעכער ווערט מען דאַן פאַרגעסט מען זיך פון אַלץ.‟

ניט מער ווי דרײַסיק סעקונדעס האָט געדויערט די גאַנצע מעשה, אַרײַנגעפאָרן אויף אונזער גאַס – און שוין אָפּגעפאָרן װײַטער. אָבער דרײַסיק סעקונדעס פון מקיים זײַן די מצוה פון משמח זײַן חתן־כלה, איז איין קלייניקײט!

אָבער דעם אמת געזאָגט, איך מיין אַז ניט אַזוי פיל האָבן מיר משמח געווען חתן־כלה, ווי זיי האָבן אונז משמח געוועזן.

אַ דאַנק אײַך, טײַערע חתן־כלה, וואָס אין אַזוינע פינצטערע צײַטן האָט איר געבראַכט אַ שטראַל פון ליכטיקײַט אין הונדערטע אידישע הערצער. איך בין זיכער, אַז אָט־אָ די זכות וועט אײַך בײַשטיין, אַז איר זאָלט זען נאָר ליכטיקײַט אין אײַער געמיינזאַמען לעבן.

אַ ברכה אויף אײַערע קעפּ, זאָל דער אויבערשטער אײַך באַגליקן מיט אַלע גוטע זאַכן. זאָל די היים וואָס איר בויט זײַן אַ שטאַרקע און אַ פרייליכע.

און דער עיקר – זאָל שוין אָפּהילכן אין די גאַסן פון ירושלים און אויף די בערג פון יהודה די מוזיק פון חתונה פּראָצעסיעס – קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, בביאת המשיח תיכף ומיד ממש!

A message from Forverts editor Rukhl Schaechter

I hope you appreciated this article. Before you move on, I wanted to ask you to support the Forverts' 127-year legacy — and its bright future.

In the past, the goal of the Forverts was to Americanize its readers, to encourage them to learn English well and to acculturate to American society. Today, our goal is the reverse: to acquaint readers — especially those with Eastern European roots — with their Jewish cultural heritage, through the Yiddish language, literature, recipes and songs.

Our daily Yiddish content brings you new and creative ways to engage with this vibrant, living language, including Yiddish Wordle, Word of the Day videos, Yiddish cooking demos, new music, poetry and so much more.

—  Rukhl Schaechter, Yiddish Editor

Support the Yiddish Forverts with a generous gift to the Forverts today!

Dive In

Republish This Story

Please read before republishing

We’re happy to make this story available to republish for free, unless it originated with JTA, Haaretz or another publication (as indicated on the article) and as long as you follow our guidelines. You must credit the Forward, retain our pixel and preserve our canonical link in Google search.  See our full guidelines for more information, and this guide for detail about canonical URLs.

To republish, copy the HTML by clicking on the yellow button to the right; it includes our tracking pixel, all paragraph styles and hyperlinks, the author byline and credit to the Forward. It does not include images; to avoid copyright violations, you must add them manually, following our guidelines. Please email us at [email protected], subject line “republish,” with any questions or to let us know what stories you’re picking up.

We don't support Internet Explorer

Please use Chrome, Safari, Firefox, or Edge to view this site.