ווידעאָ: קרויט־שטרודל לכּבֿוד סוכּות by the Forward

ווידעאָ: קרויט־שטרודל לכּבֿוד סוכּות

VIDEO: Cabbage strudel for Sukkot

סוכּות איז אַן אַלטער מינהג צו עסן האָלעפּצעס אָדער שטרודל.

געוויינטלעך, אַז ס׳רעדט זיך וועגן שטרודל, מיינט מען אַ זיס געבעקס, אין וועלכן דאָס טייג איז געפֿילט מיט עפּל און צוקער אָדער מיט ראָזשינקעס און ניס.

אין דעם ווידעאָ אָבער ווײַזן אײַך שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ ווי צו מאַכן אַ קרויטשטרודל וואָס איז דווקא נישט זיס, נאָר געזאַלצן און געפֿעפֿערט, און קען דינען ווי אַ הויפּטגעריכט פֿונעם מאָלצײַט וואָס איר עסט אין דער סוכּה.

ס׳איז ספּעציעל אינטערעסאַנט צו זען ווי איוו וואַלגערט אויס דאָס טייג: ס׳ווערט אַזוי דין, ס׳איז ממש דורכזיכטיק!

ווידעאָ: קרויט־שטרודל לכּבֿוד סוכּות

Recommend this article

ווידעאָ: קרויט־שטרודל לכּבֿוד סוכּות

Thank you!

This article has been sent!

Close